יום א', יד’ בשבט תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתות מידע להורים חדר מורים יצירת קשר
על סדר היום תשע"ו
קרא עוד...
קרא עוד...
החברה בה אנו חיים הינה חברה הטרוגנית המורכבת מיחידים ומקבוצות השוניםאלה מאלה בצורכיהם, באמונותיהם, בהשקפת עולמם, בתרבותם ובזהות הקבוצהאליה הם משתייכים.יחידים וקבוצות אלה המרכיבים את החברה נדרשים לחבור זה לזה ולפעול יחדתוך גיוס הכוחות לצורך השגת מטרותיהם המשותפות.אולם חברה הטרוגנית ורבת גוונים תתקשה לתפקד ביעילות ללא טיפוחה של אחדות הלבבות הנשענת על מתן לגיטימציה לייחודיות האחר.יש לזכור כי בטיפוחה של האחדות אין הכוונה ליצירת אחידות, אלא להתחברות יחד, לשיתוף פעולה וליצירת הסכמות ביחס למטרות המשותפות וביחס לדרכים להשגתן.חברה הטרוגנית המאמינה ב"אחדות מתוך השוני" תחתור לביסוס האחדות תוך הכרה בשוני שבין חבריה, ובד בבד תפעל לאיתור המשותף והמחבר בין השונים.מתן לגיטימציה לקיומם של צרכים, דעות, אמונות, שאיפות, כישורים ומנהגים שונים לצד שמירה על המאחד בין הגוונים השונים עשויים לעודד את הפרט להפנות את משאביו הייחודיים לטובת סביבתו על בסיס המכנה המשותף ביניהם.
נתינה הינה מערכי היסוד בחברה המכירה בתרומתן של הסולידאריות והערבות ההדדית ללכידות חבריה ולביסוס יסודותיה.חברה ערכית הדוגלת בנתינה לזולת ולסביבה מעודדת את חבריה לגלות אכפתיות וערנות לסובב; להושיט יד לאחר ולפעול למימוש צרכיו ולקידום רווחתו.בטיפוח ערך הנתינה חשוב להתמקד בהיבטים החברתיים-ערכיים ובביטויי ההתנהגות הבאים:מוען/נמען בנתינה: פרט המעניק לפרט, פרט לקבוצה, פרט לסביבה, קבוצה לפרט, קבוצה לקבוצה, קבוצה לסביבה.סוגי נתינה: נתינה מוחשית, מופשטת, מילולית ובלתי מילולית המתבצעות באופן ישיר או עקיף.שיקולי הדעת בנתינה: נתינה מושכלת המתחשבת בצרכים, ברגשות, ביכולות, במגבלות/אילוצים של המוען/נים והנמען/נים.השפעות הנתינה: נתינה המשפיעה על המוען/נים, על הנמען/נים ועל הסביבה הפיזית והאנושית בהיבטים רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים.
קרא עוד...
מצורף עבורכם קישור לעלון משפחתי בנושא ערך החודש - אחריות
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
נציג הפרלמנט שלנו משתף אותנו בערך הנתינה בעירנו

קרא עוד...
קרא עוד...
יום שני 20/3/17 בשעה 20:30
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
בית הספר למחוננים ע"ש רון ורדי מזמין את הקהל הרחב לבקר באולמות הדגמים המדעיים, בחופשת פסח
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
צמיחה טכנולוגית פורצת דרך
על סדר היום
מסע למצויינות אישית
חודשון
תחומי דעת
להקות יחד וזמר
למידה בשעת חירום
ארכיון
על סדר היום תשע"ו  
ישראל שלי- 70 שנה לישראל
גלישה בטוחה ברשת
קיימות ואיכות הסביבה