יום ו', כא’ באדר תשפ”א
דף הבית מרחבי כיתות מידע להורים חדר מורים יצירת קשר

פתגם השבוע"כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו" מקור הביטוי הוא מסכת סנהדרין פרק ד': "כל המאבד נפש אחת מישראל " הביטוי "מציל" מתייחס לכל הצלה פיזית, נפשית או רוחנית. כל המציל נפש אחת הוא ביטוי המתייחס לערכם הרב של חיי אדם. פירוש אחד לפתגם הוא כי כל בני האדם נבראו בצלם אלוהים, ומכאן קדושת החיים של כל אדם באשר הוא. פירוש נוסף של הרמב"ם על ייחודו של האדם הוא: "נברא אדם יחידי בעולם, ללמד: שכל המאבד נפש אחת מן העולם - מעלין עליו כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת בעולם - מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא. הרי כל-באי עולם בצורת אדם הראשון הם נבראים ואין פני כל-אחד מהם דומין לפני חברו. לפיכך כל-אחד ואחד יכול לומר: בשבילי נברא העולם." לכל אדם יש תכלית ותפקיד בעולם בו הוא משפיע. השפעתו היא יכולה להיות עכשווית ואף עתידית על המתקיים. כתוצאה מכך לאף אדם לא היה ולא יהיה תחליף ומכאן ערכו וחשיבותו של כל אדם משמעותי. לכל תלמיד יש את יכולת ההשפעה אם הוא מודע לה ואם לא. בית הספר מקדם את פיתוח האני הפנימי כך שבכל מעשה קטן או גדול תהיה האפשרות לחולל שינוי.

 
 
יום פתוח להורי הגנים
חודשון
תחרות החלל
מסע למצויינות אישית
פתיחת יום אחרת
נושא שנתי-ערבות הדדית
תחומי דעת
להקות יחד וזמר
קיימות ואיכות הסביבה
למידה בשעת חירום
ארכיון
גלישה בטוחה ברשת