יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
דף הבית מרחבי כיתות מידע להורים חדר מורים יצירת קשר

פתגם השבוע: "מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך" (מסכת עדויות פרק ה משנה ז) התנהגותך היא שתקבע את מעמדך. עפ"י התנהגותך ומעשיך אנשים יתייחסו אליך. על פי פתגם זה ההתנהגות של כל אדם היא זאת שתקבע את מעמדו ואת היחס כלפיו. על כל תלמיד ותלמידה לשאוף להתנהג בצורה חיובית ומכבדת כך גם היחס יהיה חיובי ומכבד בהתאם. זכרו ,המעשים הם מי שאתם הקפידו להראות את הצדדים היפים שבכם.